Minnesota/Illinois/Kansas

None

Name Organization City State Country website
Minneapolis Ismaili Team Minneapolis Ismaili Center Edina MN United States Website
KS Ismaili Team Minnesota Ismaili Center--Kansas Extension Olathe KS United States Website
Zero Robotics Chicago Team 1 (Green) Ismaili Community Center Glenview IL United States
Zero Robotics Chicago Team 2 (Red) Ismaili Community Center Glenview IL United States
Zero Robotics Chicago Team 3 (Blue) Ismaili Community Center Glenview IL United States